1/144 RG MS-06R-2 JOHNNY RIDDEN’S ZAKUII(3)

RGジョニーライデンザクの三回目です。今回は、上半身部分(両腕と胸パーツ)の組立を行いました。 続きを読む 1/144 RG MS-06R-2 JOHNNY RIDDEN’S ZAKUII(3)